.KLACHTENPROCEDURE

Klachtenprocedure .DEV ACADEMIE

De procedure

.DEV ACADEMIE streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardige diensten te verlenen. Binnen dit streven past ook de inrichting van een heldere klachtenprocedure. Een klacht is een leermoment voor de medewerkers van onze organisatie. Het kan immers voorkomen dat er dingen gebeuren die als onjuist of onterecht ervaren worden.

De klachtenprocedure is ervoor om helder te maken wat je kunt doen in geval van onvrede of klacht. Je kunt dan de volgende stappen doorlopen.

1. Direct bespreken

Indien je ontevreden bent en je hierover een opmerking of een klacht wilt uiten, dan kun je dat het beste rechtstreeks bespreken met de directe betrokkene(n). In de meeste gevallen komen jullie er samen wel uit. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je stap 2 overwegen.

2. Schriftelijke klacht indienen

Het kan voorkomen dat je jouw probleem of klacht niet met de directe betrokkene(n) wilt of kunt bespreken. Dan bestaat de mogelijkheid om schriftelijk contact op te nemen met .DEV ACADEMIE via [email protected]

Je ontvangt een bevestiging dat je brief is ontvangen. In deze mail zal verdere informatie staan over het vervolg.

Er wordt gestreefd naar een termijn van twee tot vier weken om jouw klacht af te handelen.